Nagrody


Dnia 16  listopada zostałam odznaczona Krzyżem Kresowym z rąk Pana Marszałka Tadeusza Samborskiego,za popularyzację w mojej twórczości ludzi i wydarzeń związanych z historią Kresów Wschodnich.

2009 GRAND PRIX Ministerstwa Obrony Narodowej XIX Ogólnopolskie Biennale Twórczości Filmowej, Fotograficznej i Plastycznej w Rzeszowie I NAGRODA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ za obraz „Warszawa Dziś „

2010 WYRÓŻNIENIE Aneks Twórczości Artystycznej ATA Namysłów za obrazy „Turysta” „Zaczarowany dziecka świat I „

2011 WYRÓŻNIENIE Aneks Twórczości Artystycznej ATA Namysłów za obrazy: ” Hiszpanka „, ” Gdzie są moje pomarańcza”

2011 WYRÓŻNIENIE Konkurs „Barwy Wrocławia” za obraz: „Ostrów Tumski

2012 I NAGRODA ATA NAMYSŁÓW za obrazy : ,, Z innej perspektywy,, Zaczarowany dziecka świat Nocą”

2012 II NAGRODA Ministerstwa Obrony Narodowej XX Ogólnopolskim Biennale Twórczości Filmowej, Fotograficznej i Plastycznej w Rzeszowie za obrazy: „Pustynna Gorączka”, „Tobruk-ostatnia kawaleria”

2012 WYRÓŻNIENIE Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej WP ARS Sieradz Za cykl obrazów ,,Dzieci powstania,,

– ,,Dziecięca radość,,

– ,,Tęsknota,,

2013 I NAGRODA 19 KONKURS MALARSTWA I .BIEŃKA BIELSKO-BIAŁA za obraz ,,Z innej perspektywy-Krakowskie gołębie,,

2013 I NAGRODA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ za obraz z cyklu ,,MISJE,,

2014 III NAGRODA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ za cykl obrazów ,,POWITANIA,, ,,Powrót okrętu,, oraz ,,Świst trapowy,,

INNE: