Wystawy

Wystawy:

2019 luty – ,,W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,, ,,GALERIA MAŁGOSIA’ Towarzystwo Miłośników Wrocławia

kwiecień 2018 – Teatr Polski ,,Inspiracje Wrocławsko-Lwowskie”
11 listopad 2018 – ,,W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” Klub Muzyki i Literatury Wrocław
2018 ,,Inspiracje Wrocławsko- Lwowskie.Miejsca które pokochałam” Galeria Towarzystwa Miłośników Wrocławia-Wrocław
2017 ,,Kresowe inspiracje” Zamek Piastowski w Legnicy Ośrodek Kultury i sztuki
2017 ,, Lwowskie Inspiracje” Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej -Warszawa Katedra Polowa Wojska Polskiego Muzeum Ordynariatu Polowego
2016 Biblioteka ul Chociebuska ,,Kobieta,,
2016 Wystawa poplenerowa pałac w Warmątowicach Sienkiewiczowskich ,,Kresy w twórczości Henryka Sienkiewicza
2016 Zamek Piastowski w Legnicy ,,Barwy najnowszej historii ziem odzyskanych,, Wystawa w ramach obchodów ,,Dni Pionierów Osadnictwa Ziem Odzyskanych.
2016 Zamek Piastowski w Legnicy ,,Kobieta w twórczości Katarzyny Popińskiej. Organizowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
2015 Wystawa Jubileuszowa Klub 4RBLog we Wrocławiu
2015 Galeria Kamieniczka Małgosia Towarzystwo Miłośników Wrocławia ,,Odsłony Kobiecości,,
2014 Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław
2014 Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej ul Chociebuska.
2013 Galeria Małgosia Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
2012 listopad-grudzień -Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej Wrocław
2012 październik – Galeria 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Wrocław
2011 listopad – Opera Wrocławska (Festiwal Tradycji Dolnego Śląska)
2011 wrzesień – Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Kongres Kobiet) Wrocław
2011 maj – Wystawa Festyn Dobroczynny Kalisz-Blizanów
2010 listopad – Galeria Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
2010 maj – Galeria Domu Kultury w Kątach Wrocławskich
2010 kwiecień – Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Kolista Wrocław
2009 lipiec-sierpień – Galeria Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu

Wystawy zbiorowe:

2017 Muzeum Niepodległości w Warszawie ,,KU POKRZEPIENIU SERC”
2017 ,,ŻYWIĄ I BRONIĄ W KRĘGU TRADYCJI LUDOWEJ” Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
2016 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,,100 lecie Henryka Sienkiewicza.
2015 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Wystawa ,,Żywią i Bronią,,
2014 Biblioteka ul Chociebuska we Wrocławiu
2014 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Wystawa Stanisław Reymont ,,Cztery pory roku,,
2014 Galeria Domu Kultury w Wesołej Warszawa OPFA 2014
2014 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie ,,100Lecie Polskiego Czynu Zbrojnego,,
2014 Galeria Domu Kultury Bielsko Biała
2013 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Inspiracje
2013 Galeria Kamieniczka Małgosia Wrocław
2013 Galeria Domu Kultury w Bielsku-Białej
2013 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
2012 ARS Sieradz Pałac w Małkowie
2012 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa
2012 W Banku Gospodarki Żywnościowej BGŻ Wrocław
2012 Galeria Domu Kultury w Namysłowie
2012 Galeria Miejska Bielsko Biała
2011 Galeria Śląskiego Okręgu Wojskowego
2011 Galeria Śląskiego Okręgu Wojskowego
2011 Galeria Miejska w Rzeszowie
2011 Galeria Domu Kultury w Namysłowie
2011 Galeria „Pałacyk’ we Wrocławiu
2011 Galeria Domu Kultury w Bielsku -Białej
2010 Galeria Domu Kultury w Namysłowie
2009 Galeria Klubu Wojska Polskiego w Rzeszowie
2004 -2011 Wystawy zbiorowe organizowane przez Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.